Bộ môn nhảy giảm cân nào đang được tìm kiếm nhiều nhất trong tháng này ?

4 bộ môn nhảy giảm cân đang được chú ý, nhất là môn thứ 4. Có nên tham gia lớp nhảy giảm cân trong thời điểm hiện tại không ?